GLYKOSIDY

Glykosidy jsou přírodní organické sloučeniny. Skládají se z cukerné složky (glukózy, rhamnózy, galaktózy,…) a necukerné složky (alykonu). Glykosidy jsou látky převážně bezbarvé, rozpustné v alkoholu a ve vodě, obsahující uhlík, vodík a kyslík, některé dokonce i dusík, draslík a síru. Tvoří energetickou složku rostliny (podle potřeby se glykosidická vazba zruší a uvolněný cukr rostlina použije). Jde o fyziologicky velmi účinné látky a podle vlastností se dělí do následujících skupin:

Kardioaktivní glykosidy
Užívají se při srdečních onemocněních. Jsou vysoce účinné i v malých dávkách a k intoxikaci může dojít důsledkem nesprávného dávkování. Některé, z důvodu vysoké toxicity, nelze ve farmakologii uplatnit (např. glykosidy z konvalinky, náprstníku, hlaváčku, brslenu, oleandru, čičorky). Kardioaktivní glykosidy se dále vyskytují v kokoříku, konitrudu a krtičníku.

Kyanogenní glykosidy
V rostlinách se nacházejí jen ve velmi malých koncentracích. Vyskytují se v orlíčku, bažance, lnečku, střemše, prosu a bezu černém.

Antrachinonové glykosidy
Působí projímavě. K intoxikaci by mohlo dojít nadměrným užíváním nebo přecitlivělostí organismu. Intoxikace ale nebývá závažná. Antrachinonové glykosidy jsou obsaženy v řešetláku a krušině.

Thioglykosidy (hořčičné glykosidy)
Při zevním užití způsobují ve větších dávkách silné podráždění pokožky a záněty. Vnitřně vyvolávají podráždění žaludku, střev, průjem nebo i poškození ledvin. Vyskytují se u zástupců čeledí brukvovitých (černohořčice setá) a lichořeřišnicových (lichořeřišnice větší).

Furanokumariny
Jedná se o fotosenzibilizující látky. Tyto látky obsahuje kerblík, miřík, bolševník, andělika, třemdava, morač,…

Saponiny
Někdy se uvádějí jako samostatná skupina. Vyznačují se silnou dráždivostí, některé mohou být i prudce jedovaté. Pokud jsou vpraveny nitrožilně do krve, způsobují rozklad červených krvinek. Například paridin (vraní oko) a githagin (koukol). Naopak jiné saponiny uvolňují zahlenění horních cest dýchacích, působí dezinfekčně a pomáhají při onemocnění močového ústrojí a při revmatismu. Saponiny jsou obsaženy v konopici, prvosence vyšší, prvosence jarní, zlatobýlu a kopřivě dvoudomé,…