DOBROMYSL OBECNÁ (Origanum vulgare) - stanoviště

Roste roztroušeně na suchých, slunných stráních, pasekách, v křovinách, světlých lesích a zahradách. Výborně se jí daří na výživných a vápnitých půdách.