BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) - stanoviště

Bříza bělokorá roste ve světlejších lesích, remízkách, ve stromořadích, hájích a jako okrasný strom v parcích. Daří se jí na světlých místech a v sušších, kyselých půdách.