BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula) - látky

Folium (list) obsahuje: