BORŮVKA ČERNÁ (Vaccinium myrtillus) - stanoviště

Roste hojně v listnatých, smíšených i jehličnatých lesích, na rašeliništích, vřesovištích, pastvinách a mýtinách. Preferuje kyselé, kypré a málo výživné půdy.