BEZ ČERNÝ (Sambucus nigra) - stanoviště

Roste hojně v listnatých a smíšených lesích, křovinách, na mýtinách, zahradách, rumištích podél cest a podél vodních toků. Preferuje vlhké, humózní a dusíkaté půdy.