ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ (Archangelica officinalis) - stanoviště

Andělika lékařská roste podél horských potoků, ve vlhkých lesích a loukách, zejména na dusíkatých a bahnitých půdách. Pěstuje se také jako léčivá rostlina, proto druhotně zplaňuje.