[1] AICHELE, D., GOLTEOVÁ-BECHTLEOVÁ, M. Co tu kvete? 1. vyd. Praha : Ikar, s.r.o., 1998. ISBN 80-85944-97-9.

  [2]  BĚLOHLÁVKOVÁ, Radmila a kol. Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. 2. vyd. Bratislava : Příroda, a.s., 1997. ISBN 80-07-00989-2.

  [3] ČERVINKA, O., DĚDEK, V., FERLES, M. Organická chemie. 3. vyd. Praha : SNTL, 1982.

  [4] ČÍŽKOVÁ, V., BRADÁČOVÁ, L. Přehled živé přírody pro 3.-5. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : Alter, 1995. ISBN 80-85775-24-7.

  [5] Farmaceutická fakulta VFU Brno : Virtuální farmakognozie [online]. [cit. 2007-02-10]. Dostupné z World Wide Web: <http://faf.vfu.cz/html/>.

  [6] HAVELKA, J., SEDLÁR, R., ŠEBESTA, M., HOLČÍK, T. Vytváříme WWW stránky. 2. vyd. Brno : Computer press, 1998. ISBN 80-7226-0804.

  [7] HAVELKA, K., DUFEK, M., HOCH, K., BUDSKÁ, E. Potravinářská chemie. 2. přeprac. vyd. Praha : České vysoké učení technické, 1989.

  [8] HEJNÝ, S., SLAVÍK, B. Květena České republiky 1. 2. vyd. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0643-5.

  [9] HEJNÝ, S., SLAVÍK, B. Květena České republiky 2. 1. vyd. Praha : Academia, 1990.

  [10] HEJNÝ, S., SLAVÍK, B. Květena České republiky 3. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0256-1

  [11] HOFFMANNOVÁ, E., JEBAVÝ, F. S. Rostliny v domácí lékárně. 4. vyd. Božkov : Knihkupectví ,,U podléšky”, 1991.

  [12] JIRÁSEK, V., STARÝ, F., SEVERA, F. Kapesní atlas léčivých rostlin. 1. vyd. Praha : SPN, 1986.

  [13]  KLOSEK, Jiří. Tvorba dokonalých WWW stránek. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. ISBN 80-7169-608-0.

  [14] KORBELÁŘ, J., ENDRIS, Z. Naše rostliny v lékařství. 6. vyd. Praha : Avicenum N. P., 1986.

  [15] KORBELE, Stanislav. Bylinky na dlani [online]. c2001-2005 [cit. 2006-01-29]. Dostupné z World Wide Web: <http://sk2.goo.cz/zdravi_na_dlani/lecive_rostliny/index.html>.

  [16] KRMENČÍK, Pavel. Biotox.cz [ online] . c2001-2006 [cit. 2006-04-15]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.biotox.cz/>.

  [17] KVASNIČKOVÁ, D., JENÍK, J., PECINA, P., FRONĚK, J., CAIS, J. Přírodopis 5, pro 5. ročník ZŠ. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1993. ISBN 80-7168-088-5.

  [18] Leros : Tradiční český zpracovatel a výrobce farmaceutických, bylinných a ostatních čajů [online]. LEROS s.r.o., [cit. 2006-12-19]. Dostupné z World Wide Web:      <http://www.leros.cz/>.

  [19] MLADÁ, J., PODROUŽEK L. Přírodověda pro 4. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1998. ISBN 80-7235-029-3.

  [20] NEUBAUER, Š., KLIMEŠ, K., ČERNÁ, L. Léčivé rostliny 2. 1. vyd. Praha : Svépomoc, 1986.

  [21] Nezisková nadace Wikipedia : Otevřená encyklopedie Wikipedie : Léčivé rostliny [online]. 12.3.2007 [cit. 2007-03-24]. Dostupné z World Wide Web:      <http://cs.wikipedia.org/ wiki/Kategorie:lecive_rostliny>.

  [22] Ordinace : Léčivé rostliny [online]. Pears Health Cyber, s.r.o., c2007 [cit. 2006-03-30]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.ordinace.cz/>. ISSN 1801-8467.

  [23] PAZDERA, Zdeněk. Fotografický herbář [online]. 18.1.2007 [cit. 2007-03-05]. Dostupné z Word Wide Web: <http://botanika.wendys.cz/>.

  [24] PODROUŽEK Ladislav. Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školu. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-37-6.

  [25] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. vyd. Stařeč : Infra, s.r.o., 2005. ISBN 80-86666-24-7.

  [26] ŘEZÁČ, Radim. Abeceda zdraví [online]. c2005-2006 [cit. 2006-04-06]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.abecedazdravi.cz/byliny>.

  [27] SLAVÍK, B., ŠTĚPÁNKOVÁ, J. Květena České republiky 6. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. ISBN 80-200-0306-1.

  [28] SLAVÍK, B., ŠTĚPÁNKOVÁ, J. Květena České republiky 7. 1. vyd. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-1161-7.

  [29] SLAVÍK, Bohumil. Květena České republiky 4. 1. vyd. Praha : Academia, 1995. ISBN 80-200-0384-3.

  [30] SLAVÍK, Bohumil. Květena České republiky 5. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-590-0.

  [31] SOCHOR, Michal. Botanika – teorie a praxe [ online] . [cit. 2006-05-21]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.botanika.borec.cz/>.

  [32] SOURAL, Petr. Rostliny : Léčivé rostliny [ online] . [cit. 2006-09-16]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.naturfoto.cz/>.

  [33] ŠTIKOVÁ, Věra. Přírodověda 4, učebnice pro 4. ročník základní školy. 1. vyd. : Nová škola, s.r.o., 2003. ISBN 80-7289-052-2.

  [34] VĚTVIČKA, V., MATOUŠOVÁ, V. Stromy a keře. 2. vyd. Praha : AVENTIUM, s.r.o., 2001. ISBN 80-7151-178-1.

  [35] VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2. vyd. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0438-6.

  [36] VOLÁK, Jan. Léčivé rostliny. 1. vyd. Praha : ČTK, 1985.

  [37] Vzdělávací program Základní škola. 2. vyd. Praha : Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-596.

  [38] VLČKOVÁ, Helena. Léčivé rostliny [online]. [cit. 2006-12-22]. Dostupné z World Wide Web: <http://bylinky.wz.cz/>.

  [39] W3c world wide web [ online]. 19. 3. 2006 [cit. 2006-10-03]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.w3. org/>.