Ukázka motivačních úloh
typu chemická zebra 12z


Chemickou zebru můžeme charakterizovat jako populární, zábavný, poutavý, stručný a výstižný popis chemického prvku, sloučeniny, která před očima čtenáře textu podléhá nejrůznějším chemickým přeměnám.Zvláštním znakem a specifikem chemické zebry, kterým se liší od hádanek a otazníků, je stupňovitá návaznost jednotlivých kroků - chemických pokusů, příprav a přeměn, ke kterým je použita látka - chemická sloučenina či prvek, který máme za úkol uhádnou, a kolem kterého se celá naše „hra“ točí. Samozřejmě, že řešením může být prvek nebo daná chemická sloučenina, ale také samotný prováděný pokus.

Myšlenka této hry je taková, že výchozí látka podstupuje určitou chemickou reakci za vzniku produktu čili jiné chemické látky, která je opět výchozí látkou další přeměny a naším úkolem je odhalit co, a jakým způsobem se transformovalo. Celý proces vzdáleně připomíná „začarovaný kruh“ chemických přeměn látek XY, které jsou nám zatajeny.

Tento druh motivační úloh připomínající hru s chemickou zebrou je pro žáky velice lákavý a patří k hodnotným podnětům k tvořivosti pro atraktivnost předložených problémů. U žáků navazuje atmosféru dychtivého bádání po úspěšném rozluštění a vyřešení .Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft