Ukázky motivačních úloh
typu chemických textů 11t


Nikoho nepřekvapí tvrzení, že chemie spolu s fyzikou, biologií a ostatními přírodovědnými předměty zasahuje do všech oblastí našeho života a setkáváme se s ní doslova na každém kroku; odpovídá nám na stovky otázek. Nelze se proto divit, že chemie zasahuje velmi často i do oblasti krásné literatury, a to podstatně a častěji než ostatní přírodovědné disciplíny. Je podivuhodné, jak reálný jez dnešního hlediska Jules Verne se svým dílem Vynález zkázy, kde motivem strašné zbraně je určitě atomová puma jako společný vědecký výsledek fyziky a chemie. Také Karel Čapek při psaní Krakatitu asi konzultoval problematiku s odborníky přírodovědného zaměření.

V řadě detektivních románů jsou popisovány případy, v nichž významnou soli sehrávají anorganické a organické sloučeniny. V mnohých z nich se však setkáváme s jejich zkomolenými názvy a v řadě z nich je popisován účinek naprosto falešný. U travičů v detektivkách si získal zvláštní oblibu arsenik, o kterém chemici vědí, že je špatně rozpustný ve vodě, takže jej lze nenápadně přidávat do nápojů pouze ve fantazii spisovatelů. Známý Vávrům případ v Maryši je třeba zhodnotit spíše jako sebevraždu, neboť ve Vávrově kávě musel podávaný arsenik plavat, což nemohlo ujít jeho pozornosti. Podobné odborné a logické chyby vzniklé odbornými nedostatky autorů beletrie či chybami překladatelů lze odhalovat v literárních ukázkách používaných v motivačních úlohách typu chemických textů.

Také do publikovaných vědeckých článků se občas vloudí, bezděčně nebo záměrně, tiskařský šotek. Žáci v samostatné práci ve škole či doma s chutí odhalují, kterých odborných chyb se dopustil, aniž si mnohdy uvědomují, že si uvedeným způsobem prohlubují a fixují získané poznatky. V literárních ukázkách často autoři popisují historky, které byly způsobeny špatně pochopenými fyzikálními a chemickými vlastnostmi látek, nebo chybně odhadnutými chemickými reakcemi, které musí žáci identifikovat a jejich průběh správně interpretovat. V textu se žáci pochopitelně nesetkávají s odborným pojmenováním chemických látek nebo chemických reakcí. Hovoří se zde o kuchyňské soli, vápně, zažívací sodě, octu, slivovici, hašení vápna, černání stříbra, rezavění železa, měděnce na kopulích chrámů a věžích hradů, propálené košili od vitriolu apod.

Motivační úlohy typu chemických textů mohou řešit jednotlivci i skupiny žáků, řízená atmosféra zdravé ctižádosti může podporovat uspořádání soutěže o rychlé a správné vyřešení zadaných úkolů.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft