U č i v o

Výběr tématických celků.


01 Úvod do chemie
02 Směsi
03 Složení látek a chemická vazba
04 Chemické prvky
05 Chemické reakce
06 Oxidy, halogenidy a sulfidy
07 Kyseliny a hydroxidy

08 Soli
09 Redoxní reakce
10 Uhlovodíky
11 Deriváty uhlovodíků
12 Chemie ve společnosti
13 Úlohy pro chemické talenty
14 Úlohy pro zájmovou činnost


        OsnovamiVzdělávacího programu Základní škola“, navrhované základní a rozšiřující učivo bylo rozděleno na 14 tematických celků, 12 povinných tematických celků, zahrnujících základní učivo a 2 nepovinné tematické celky, zařazující učivo osnovami označované jako rozšiřující.

        Motivační úlohy zařazené do posledních dvou tematických celků obsahujících rozšiřující učivo jsou určeny především výběrovým třídám, chemických talentům, olympionikům a uchazečům o chemickou zájmovou činnost.

Tématické celky

zpět

01 Úvod do chemie

 • 01a Látky a tělesa

 • 01b Přírodní věda chemie a její historie

 • 01c Výrobky chemického průmyslu

 • 01d Chemický pokus, pravidla bezpečnosti práce


zpět

02 Směsi

 • 02a Směsi a jejich složky

 • 02b Směsi stejnorodé a různorodé

 • 02c Oddělování složek směsí

 • 02d Voda v přírodě

 • 02e Vzduch a jeho složení


zpět

03 Složení látek a chemická vazba

 • 03a Atomy a molekuly

 • 03b Chemická vazba

 • 03c Chemické prvky

 • 03d Chemické sloučeniny


zpět

04 Chemické prvky

 • 04a Kovové prvky a polokovy

 • 04b Nekovové prvky

 • 04c Periodická soustava prvků

 • 04d Periodický zákon


zpět

05 Chemické reakce

 • 05a Chemické reakce (reaktanty a produkty)

 • 05b Chemické rovnice

 • 05c Zákon zachování hmotnosti (ZZH)

 • 05d Látkové množství, mol, molární hmotnost


zpět

06 Oxidy, halogenidy a sulfidy

 • 06a Vlastnosti oxidů

 • 06b Názvosloví oxidů

 • 06c Vlastnosti halogenidů

 • 06d Názvosloví halogenidů

 • 06e Názvosloví a vlastnosti sulfidů


zpět

07Kyseliny a hydroxidy

 • 07a Kyseliny

 • 07b Hydroxidy

 • 07c pH a indikátory

 • 07d Štěpení kyselin a hydroxidů ve vodných roztocích


zpět

08 Soli

 • 08a Neutralizace

 • 08b Názvosloví solí

 • 08c Příprava solí

 • 08d Vlastnosti a použití vybraných solí


zpět

09 Redoxní reakce

 • 09a Oxidace a redukce

 • 09b Koroze

 • 09c Elektrolýza a její využití v praxi

 • 09d Galvanický článek a akumulátor


zpět

10 Uhlovodíky

 • 10a Alkany

 • 10b Alkeny, dieny

 • 10c Alkyny

 • 10d Areny

 • 10e Uhlí, ropa, zemní plyn

 • 10f Exotermické a endoternické reakce


zpět

11 Deriváty uhlovodíků

 • 11aNázvosloví derivátů uhlovodíků

 • 11b Alkoholy a halogenderiváty

 • 11c Karbonylové sloučeniny a karboxylové kyseliny

 • 11d Esterifikace

 • 11eCukry, tuky, bílkoviny


zpět

12 Chemie ve společnosti

 • 12a Chemický průmysl v České republice

 • 12b Plasty

 • 12c Syntetická vlákna

 • 12d Otravné, jedovaté a omamné látky

 • 12e Potraviny, zdravá výživa

 • 12f Léčiva


zpět

13 Úlohy pro chemické talenty

 • 13a Úlohy k rozšiřujícímu učivu

 • 13b Úlohy pro přípravu chemických olympioniků


zpět

14 Úlohy pro zájmovou činnost

 • 14a Úlohy pro školní zájmovou činnost

 • 14b Úlohy pro mimoškolní zájmovou činnost
Poslední aktualizace:  únor 2008    © JSsoft