Interdisciplinarita

 

Výběr oborů.


          Výukový databázový systém Škola hrou obsahuje zejména motivační úlohy z chemie, což bylo jejím základním cílem. Avšak vzhledem k závažnosti mezipředmětové problematiky na základních školách jsou mimo jednooborové úlohy z chemie do databáze zařazeny i úlohy mezioborové (interdisciplinárního charakteru), které umožňují žáků uplatňovat poznatky jež získali v ostatních předmětech, zejména přírodovědných. 

          Učitel si podle potřeb zvolí úlohy, při jejichž řešení žáci uplatní jednak dovednosti transferu vědomostí z jednoho předmětu do druhého (např. úlohy, u nichž k řešení byla využita nápověda nejen z chemie, ale také z přírodopisu, mineralogie, ekologie, fyziky, matematiky, zeměpisu), jednak dovednost spojovat poznatky z různých předmětů. Učitel si na způsobu řešení může ověřit nakolik jsou žáci schopni poznatky získané v různých přírodovědných předmětech třídit, spojovat do systému a aplikovat na příkladech z každodenního života.

        1 - Jednooborové úlohy

Chemie

         2 - Dvouoborové úlohy

Chemie - biologie
Chemie - fyzika

          3 - Tříoborové úlohy

Chemie - biologie - fyzika
Chemie - dějepis - fyzika

         4 - Čtyřoborové úlohy

Chemie - biologie - fyzika - matematika
Chemie - biologie - fyzika - zeměpis
Chemie - biologie - matematika - zeměpis
Chemie - fyzika - matematika - zeměpis

       Poslední aktualizace:  únor 2008    © JSsoft