Č a s o v á
n á r o č n o s t

Výběr časové náročnosti.


1 minuta neomezeno
2 minuty 90 minut
5 minut 60 minut
10 minut 45 minut

15 minut

30 minut

20 minut

          Výzkum prováděný učiteli a studenty katedry chemie PdF MU, zejména prostřednictvím pedagogických praxí, poskytl orientační odhad pro stanovení času pro vypracování jednotlivých motivačních úloh. Stanovená časová lhůta k vyřešení úlohy není pobídkou k vypjatému výkonu žáků, má pouze ráz informační a organizační.

      

 
Poslední aktualizace:  únor 2008    © JSoft