Ukázka motivačních úloh
typu chemický roháček 03r


Roháček je specifický obrazec vzniklý modifikací čtvercovky a doplněný legendou. Z původního čtvercového obrazce vzniká odstraněním určitých buněk a nabývá tak charakteristický tvar. Roháček může být rozdělen na libovolný počet políček.

Při vlastním řešení se odpovědi na jednotlivé položky legendy vpisují současně, jak do určitého sloupce tak i do pořadím odpovídajícího řádku. Řešení je vždy umístěno do prvního řádku a tedy současně do prvního sloupce roháčku.

Řešení motivačních úloh typu chemických roháčků je pro žáky snadné, pokud legenda obsahuje chemické či přírodovědné pojmy se kterými se žáci ve výuce chemie nebo v ostatních přírodovědných předmětech již setkali.

Žáci řeší roháčky s chutí a skutečnost, že řešení je současně, umístěno v prvním řádku i sloupci jím slouží jako vítaná nápověda. Roháčky jsou oblíbené i u učitelů, neboť je mohou zařazovat jako motivační výzvy do kterékoliv fáze výuky.

Při výzkumu prováděném na školách zejména v době pedagogických praxí studentů PdF se ukázalo, že při zadávání úloh motivačních typů, zejména doplňovaček, hřebenovek, roháčků, osmisměrek a kruhů se žáci sami dožadovali domácích úkolů, které za normálních podmínek přijímali s nechutí a reptáním. Jako pozitivní rys je třeba vyzvednout skutečnost, že mezi ochotné řešitele zábavných motivačních úloh se zařadili průměrní a zaostávající žáci, kterým správné řešení úloh posilovalo sebevědomí a probouzelo v nich zájem o chemické učivo.

Všechny uvedené skutečnosti vytvářejí prostor pro konstrukci motivačních úloh typu chemických roháčků. Ve složitosti však roháčky spolu s buňkovkami, řetězovkami a ornamentovkami tvoří početně nejmenší skupiny databáze. Problém je třeba hledat v autorské tvorbě. S přihlédnutím ke konkrétní problematice úloh tj. shodnému čtení tajenky i správně zodpovězené legendy v obou směrech (ve sloupcích i v řádcích) a zároveň omezený počet pojmů limitovaný učebními osnovami chemie, vytváří pro autory podmínky jen obtížně řešitelné.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft