Ukázka motivačních úloh
typu chemický otazník 10o


Chemické otazníky obsahují krátké, výstižné a zajímavé popisy, z nichž je možno na základě uvedených údajů identifikovat koho, nebo co skrývají. Otazníků může být zařazeno do výuky různý počet, podle záměrů a časové dotace vyučujícího. Chemické otazníky lze využít přímo ve výuce k motivačním účelům nebo i chemické zájmové činnosti, v samostatné domácí přípravě žáků i chemických olympioniků.

Obsahová náplň chemických otazníků závisí na stanoveném cíli. Otazníky mohou skrývat významné chemické osobnosti, jejichž identifikaci usnadní dochované klípky z jejich osobního nebo pracovního života, nebo významné chemické objevy ilustrované tradovanými historkami, které předcházely jejich vzniku. Úlohy otazníků zaměřených na slavné přírodovědce vyžadují od žáků zejména znalosti spadající do historie chemie. Požadují jména a příjmení vědců, jejich národnost, období nebo alespoň století, ve kterém žili, města, ve kterých se narodili či zemřeli, univerzity, na kterých studovali nebo přednášeli, možnosti jejich vzájemných setkání, objevy, kterými se významným způsobem zasloužili o rozvoj vědy apod.

Další skupina otazníků ukrývá chemické látky např. chemické prvky, významné chemické sloučeniny, nerosty, chemické pomůcky, laboratorní přístroje apod. Text může, kromě vtipně popisovaných fyzikálních i chemických vlastností uvádět i konkrétní příklady reakcí popisovaných látek, jejich využití v praxi apod. Žáci se snaží odhalit popisovanou látku na základě pozorné analýzy prezentovaných faktů za použití svého důvtipu a kombinačních schopností. Řešením chemických otazníků prohlubují žáci své logické myšlení a zpevňují svůj odhad při předvídání průběhu chemických reakcí a vlastností chemických produktů.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft