Ukázka motivačních úloh
typu chemických osmisměrek 06o


Chemické osmisměrky představují obrazce rozdělené na různý počet pomyslných políček, v nichž jsou umístěna písmena, ze kterých lze sestavit ukrytou chemickou zprávu (tajenku) a písmena chemických pojmů, jejichž přehled osmisměrku doplňuje v abecedním pořadí. Pro zvýšení náročnosti lze osmisměrku místo přímého abecedního seznamu chemických pojmů doplnit legendou s chemickou tématikou, ze které je nutno seznam chemických pojmů sestavit. Písemnou legendu je také možné nahradit obrázky předmětů (např. laboratorními pomůckami).

V pomyslných políčkách osmisměrky se chemické pojmy získané buď z abecedního seznamu, nebo z písemné či obrázkové legendy, postupně vyškrtávají v osmi směrech tj. svisle, vodorovně, šikmo vpravo a šikmo vlevo oběma směry (odtud název pro označení typu úlohy – osmisměrka).

Do chemické osmisměrky mohou být umístěna různá motta, reklamní hesla nebo názvy, případně obrázky či chemické vztahy , vystihující jistým způsobem její zaměření. Bývají z estetických důvodů nápadným způsobem zvýrazněna a platí pro ně stejná pravidla jako pro ostatní písmena. Řešením jsou nevyškrtnutá písmena, která se přečtou po vodorovných řádcích případně v jiném vyznačeném směru.

Při používání osmisměrek s obdobným obsahem, ale různou náročností na myšlení žáků se rozhoduje učitel pro vhodnou variantu podle vyspělosti třídního kolektivu. U výběrových tříd se studijními předpoklady orientovanými na přírodní vědy vybere osmisměrky, z nichž budou žáci vyškrtávat chemické pojmy až po vyřešení legend doplňovačkového typu. U slabších žáků naopak použije osmisměrku, která má chemické pojmy uspořádané v seznamu podle abecedy.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft