Ukázka motivačních úloh obtížnostního stupně 4
Úlohy vyžadující tvořivé myšlení (stupeň 4) jsou rozsahem a odbornou úrovní již značně náročné a jsou určeny chemickým talentům a olympionikům. Většina z nich je zařazena do tematických celků 13 a 14.
Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft