Ukázka motivačních úloh obtížnostního stupně 3


Úlohy s obtížnostním stupněm 3, zaměřené na transformaci, interpretaci, vyvozování a dokazování nově získávaných poznatků, jsou do databáze zařazovány od tematického celku 5. Jsou určeny zejména skupinám lepších žáků ve třídě a talentovaným žákům zařazeným do chemické zájmové činnosti.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft