Ukázka motivačních úloh obtížnostního stupně 2


V databázi převládají úlohy s obtížnostním stupněm 2, neboť odpovídají odborné a věkové úrovni žáků ZŠ. Uvedené úlohy jsou zaměřené na zjišťování a popis faktů, rozbor, skladbu, porovnání, rozlišování a třídění poznatků.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft