Ukázka motivačních úloh obtížnostního stupně 1


Úlohy s obtížnostním stupněm 1 předpokládají od žáků pamětní reprodukci faktů, značek, pojmů, definic, zákonů apod. Tyto úlohy je vhodné zařazovat v úvodním ročníku chemie a v databázi jim náleží místo zejména v tematických celcích TC 01 – TC 04.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft