Ukázka motivačních úloh
typu chemických lištovek 07l


Motivační úlohy typu chemických lištovek jsou představovány obrazci, které se skládají z rozmanitého počtu sloupců zvaných lišty, ve kterých jsou v pomyslných řádcích umístěna písmena ukryté chemické zprávy. Počet lišt může být libovolný, autoři lištovek si však musí uvědomit, že se stoupajícím počtem lišt se zároveň zvyšuje časová náročnost řešení chemické zprávy ukryté v lištovce, která musí korespondovat s časovým prostorem, který je nutno pro zařazení motivačních úloh tohoto typu do vyučovací hodiny pro samostatnou práci žáků vyčlenit. Z důvodu značné časové náročnosti je vhodnější použít chemické lištovky pro časově neomezenou samostatnou práci mimo vyučování formou domácí přípravy nebo v různých formách nepovinné školní či mimoškolní chemické zájmové činnosti. V naznačeném případě lze ještě každou lištovku doplnit úkoly, vztahujícími se k učební látce, která se pomocí lištovky procvičuje. Pro motivační účely je vhodnější používat lištovek bez doplňovacích úkolů, neboť jejich cílem je pouze navodit ve třídě atmosféru zájmu pro výklad nové látky.

Při řešení chemických lištovek se nejdříve celý obrazec přepíše na čistý papír. Jednotlivé sloupce se rozstříhají a přemísťují se navzájem mezi sebou. První lišta je vždy umístěna správně a jako nápověda se doporučuje uvést dvě až tři písmena v chemické lištovce na správné místě. Počet nápovědných písmen se mění podle zkušenosti žáků s řešením lištovek. Začátečníkům učitelé počet písmen tvořících nápovědu zvyšují, zkušeným luštitelům zmenšují.

Uvedený typ zábavných úloh odpovídá hravosti žáků základních škol. Při řešení žáci pracují s již vytvořenými pojmy a jsou kladeny pouze průměrné nároky na jejich vědomostní úroveň.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft