Ukázka tříoborových motivačních úloh

 

Chemie - biologie - fyzika:

Výuková databázový systém Škola hrou obsahuje zejména motivační úlohy z chemie, což bylo jejím základním cílem. Avšak vzhledem k závažnosti mezipředmětové problematiky na základních školách jsou mimo jednooborové úlohy z chemie do databáze zařazeny i úlohy mezioborové (interdisciplinárního charakteru), které umožňují žáků uplatňovat poznatky jež získali v ostatních předmětech, zejména přírodovědných. 

Učitel si podle potřeb zvolí úlohy, při jejichž řešení žáci uplatní jednak dovednosti transferu vědomostí z jednoho předmětu do druhého (např. úlohy, u nichž k řešení byla využita nápověda nejen z chemie, ale také z přírodopisu, mineralogie, ekologie, fyziky, matematiky, zeměpisu), jednak dovednost spojovat poznatky z různých předmětů. Učitel si na způsobu řešení může ověřit nakolik jsou žáci schopni poznatky získané v různých přírodovědných předmětech třídit, spojovat do systému a aplikovat na příkladech z každodenního života.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft