Ukázka motivačních úloh
typu chemických hřebenovek 02h


Hřebenovka je modifikovaná doplňovačka, která je tvořena obvykle řádkem nebo sloupcem, ze kterého vycházejí sloupce nebo řádky, mezi nimiž je vždy jeden sloupec nebo řádek vyjmut.

Hřebenovka může být tvořena pouze dolními sloupci a do políček, která by náležela ve společném řádku horním sloupcům, se přímo umísťují příslušná písmena chemické zprávy. Nebo může být tvořena pouze horními sloupci a příslušná písmena chemické zprávy se vpisují do políček, která by náležela dolním sloupcům. Ztíženém řešení hřebenovek je vynechání vpisovaných písmen chemické zprávy a záleží na vtipu, představivosti a logické úvaze řešitelů, zda si písmena dokáží do textu sami doplnit. Hřebenovka může být tvořena jak dolními tak i horními sloupci, přičemž začíná-li horním sloupcem, a pokračuje sloupcem dolním. Toto pravidelné střídání sloupců nebo řádků tvoří tzv. oboustranná hřebenovka.

Při vlastním řešení hřebenovky se odpovědi na jednotlivé položky legendy vpisují postupně do jednotlivých sloupců nebo řádků, přičemž směr zápisu je zřetelně naznačen. Tajenka hřebenovky je umístěna do řádků společného pro všechny sloupce a nebo do sloupce společného pro všechny řádky. Písmena tajenky hřebenovky lze získat správným a úplným vyřešením legendy. Tajenku mohou tvořit buď první nebo poslední písmena jednotlivých pojmů.

Odpovědi se vpisují do hřebenovek svisle po sloupcích označených pořadovými čísly, neboť vpisování vodorovně po řádcích se liší pouze směrem zápisu. Místo pro odpovědi (pro tajenku) bývá obvykle jednoznačně zvýrazněno.

Motivační úlohy typu chemických hřebenovek jsou u žáků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií značně oblíbené. Podněcují jejich zvídavost a krátká časová dotace potřebná k jejich vyčlenění jim umožňuje rychle a poměrně snadno získat tajenku. Také k následnému řešení úkolů představují žáci s počáteční hravostí a tak si své vědomosti nenásilnou formou procvičují a fixují, aniž by museli na jejich řešení vynaložit svou volní energii. Nezávislý a bezděčný způsob učení je v tomto věku velmi cenný a lze jím u žáků dosáhnout více než napomínáním a trestáním.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft