Ukázka motivačních úloh
typu chemických dosazovaček 08d


 Chemické dosazovačky představují obrazec skládající se ze dvou částí, obsahující stejný počet sloupců a řádků, takže napohled připomínají mřížku.Obě poloviny jsou navzájem odděleny, nejčastěji silnou čarou. V dolní polovině dosazovačky (pod dělící čárou) jsou v jednotlivých políčkách sloupců umístěna písmena v různém pořadí. Podle počtu sloupců lze hovořit o dosazovačkách dvousloupcových, čtyřsloupcových,…, desetisloupcových apod. Čím více má dosazovačka sloupců, tím delší je zpráva pro příjemce a komplikovanější pro jejího tvůrce.

Řešení dosazovačky se zapisuje do horní poloviny obrazce a lze jej získat správným přemístěním písmen seřazených ve sloupcích dolní poloviny dosazovačky do sloupců horní poloviny dosazovačky. Tajenka se čte po vodorovných řádcích a jednotlivá slova jsou od sebe oddělena tmavými políčky. Jako nápověda se doporučuje uvést jedno až tři písmena na správném místě v horní, prázdné polovině. Při prvním setkání žáků s tímto typem motivačních úloh lze počet nápomocných písmen ulehčujících řešení dosazovačky zvýšit. S postupným zvládnutím metody řešení je vhodné naopak počet nápovědy snížit.

Při řešení dosazovaček se doporučuje přepsat jednotlivé sloupce na čistý papír a rozstříhat je až na jednotlivá políčka s písmeny. Řešení lze získat vzájemným přemísťováním písmen ve sloupcích (písmena mohou být přemísťována jen ve stejném sloupci).

Motivační úlohy typu chemických dosazovaček je vhodné používat v úvodních ročnících chemie, neboť žáci v tomto období preferují hravost a nenásilnou formu získávání vědomostí před zodpovědným přístupem k učení. Dosazovačky cvičí kombinační schopnosti žáků a při vyšší frekvenci užívání je většina žáků řeší s obdivuhodnou zručností.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft