Ukázka motivačních úloh
typu chemických doplňovaček 01d

 

Pro běžné použití motivačních úloh ve výuce chemie se osvědčilo používání různých typů časově nenáročných chemických doplňovaček. Řešení doplňovaček vychází z předem sestavené legendy. Položky tvořící legendu by měly být stručné, přiměřené, výstižné, vědecky a jazykově správné.

Při vytváření legendy je nutné si ověřovat, zda se skutečně opírá  o již osvojené vědomosti žáků v učebním předmětu chemie, nebo v  ostatních přírodovědných předmětech. Legenda může využívat poznatky všech již probíraných tématických celků,  nebo může být orientovaná monotématicky (např. doplňovačky procvičující názvosloví dvouprvkových sloučenin).

Při řešení doplňovaček se odpovědi na položky vpisují po písmenech do jednotlivých políček po řádcích nebo po sloupcích, které jsou zpravidla označeny pořadovými čísly nebo abecedními písmeny. Políčka, ve kterých jsou umístěna písmena tvořící tajenku doplňovačky, musí být předem výrazným způsobem označena.

Podle tvaru doplňovaček se rozlišují čtvercovky, obdélníkovky, hřebenovky, roháčky a široká skupina netradičně tvarovaných doplňovaček. Doplňovačky mohou být umístěny do obrázků např. chemického nádobí.

Čtvercovka představuje čtvercový obrazec rozdělený na libovolný počet políček, který je doplněný legendou. Počet řádků a sloupců je vždy stejný. Při doplňování odpovědí na položky legendy do jednotlivých řádků nebo sloupců čtvercovky se v předem označených políčkách postupně objevuje řešení. Řešení čtvercovky může být umístěno do políček tvořících úhlopříčku začínající v levém a nebo v pravém horním rohu čtverce. Řešením čtvercovky může být její první, prostřední a nebo její poslední sloupec. Odpovědi na položky legendy se vpisují do čtvercovky po řádcích označených pořadovými čísly, neboť vpisování po sloupcích se liší pouze směrem zápisu.

Obdélníkovka představuje obdélníkový obrazec rozdělený na libovolný počet políček, který je doplněný legendou. Počet řádků a sloupců se vždy liší.

Při doplňování odpovědí na položky legendy do jednotlivých řádků nebo sloupců se v předem označených políčkách postupně objevuje řešení obdélníkovky. Řešením obdélníkovky může být její první , prostřední nebo její poslední sloupec, řádek a sloupec, dva řádky apod. Odpovědi se vpisují do obdélníkovky po řádcích označených pořadovými čísly, neboť vpisování po sloupcích se liší pouze směrem zápisu.

Netradičně tvarované doplňovačky vznikají modifikací čtvercovek a obdélníkovek tradičního typu a jsou doplněny legendou. Existuje obrovské množství rozmanitých variant, neboť pravidla pro jejich tvorbu nejsou přesně vymezena.

Při doplňování odpovědí na položky legendy do jednotlivých řádků nebo sloupců doplňovačky se v předem označených políčkách objevuje tajenka. Odpovědi na položky legendy se vpisují po řádcích označených pořadovými čísly, neboť vpisování po sloupcích se liší pouze směrem zápisu.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft