Ukázka motivačních úloh s časovou dotací 10 minut

 

Výzkum prováděný učiteli a studenty katedry chemie PdF MU, zejména prostřednictvím pedagogických praxí, poskytl orientační odhad pro stanovení času pro vypracování jednotlivých motivačních úloh. Stanovená časová lhůta k vyřešení úlohy není pobídkou k vypjatému výkonu žáků, má pouze ráz informační a organizační.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft