Ukázka motivačních úloh
typu chemických buňkovek, řetězovek a ornamentovek 04b


Základní úlohou uvedeného typu chemických zájmových úloh je buňkovka, tvořena pomyslnými buňkami různého tvaru (elipsy, kruhy, šestiúhelníky, apod.), které se vzájemně prolínají a pro autora vytváří náročné podmínky, neboť v místě překryvů musí být zařazené chemické pojmy, které mají několik shodných písmen. Uvážíme-li, že slovní chemická zásoba se u žáků základních škol teprve vytváří, je nasnadě představa, že autor motivačních úloh typu chemických buňkovek, řetězovek a ornamentovek musí být velmi zkušený, nápaditý a zručný, neboť obsahové omezení mnohdy činí jeho úkol problematicky splnitelný. Legenda se vpisuje do předem vyznačených políček (buněk) v  udaném směru, z nichž se přečte.

Chemické řetězovky mají legendu vpisovanou rovněž v buňkách označeného směru, nejčastěji ve směru hodinových ručiček. Zápisy písmen chemických pojmů uvedených v legendě vytvářejí představu řetězu, což zajišťují shodná písmena v místech překryvu. Tajenka bývá umístěna v různých rovinách obrazce, který řetězovka vytváří nebo ve středech úloh.

Spojováním jednotlivých buněk do různých tvarů a obrazců vznikají ornamentovky, které představují nejsložitější a pro tvorbu nejkomplikovanější typ úloh, v nichž se prolínají základní tvůrčí prvky buňkovek a řetězovek. Obrazce ornamentovek jsou na pohled velmi efektní, ale pro jejich konstrukci pracné a neobyčejně náročné. Doprostřed ornamentovky lze umístit chemické heslo, obrázek, chemický vtip či jakýkoliv další zajímavý prvek jistým způsobem související s tajenkou.

Uvedený typ motivačních úloh je většinou určen pro chemické talenty zařazené do školní a mimoškolní zájmové činnosti, kteří k řešení mohou v neomezené časové dotaci použít chemickou odbornou literaturu, včetně chemických encyklopedií.Poslední aktualizace:  únor 2008  ©  JSsoft