Spektrofotometrické metodySpektrofotometrické stanovení askorbové kyseliny, dehydroaskorbové kyseliny a 2,3-diketo-L-gulonové kyseliny s 2,4-dinitrofenylhydrazinem

     Princip:
Dehydroaskorbová kyselina reaguje s 2,4-dinitrofenylhydrazinem za vzniku osazonu, který se stanoví spektrofotometricky. V druhé části vzorku se askorbová kyselina zoxiduje na dehydroaskorbovou a stanoví souhrnně s 2,3-diketo-L-gulonovou kyselinou. Ve třetím podílu vzorku se dehydroaskorbová kyselina zredukuje na askorbovou kyselinu a stanoví se jen 2,3-diketo-L-gulonová kyselina.

     Použitelnost:
Metoda je použitelná pro vzorky neobsahující vysoké množství interferujících cukerných látek a a-ketokyselin. Metoda nalezla větší uplatnění pouze pro stanovení celkové koncentrace vitaminu C v živočišných tkáních a klinických materiálech.