Vitamin C a Sbírky zákonů     V následujícím textu je popis vitaminu C, jeho doporučená denní dávka, nejvyšší povolené množství jako přídatné látky atd. jak je uvedeno ve Sbírkách zákonů České republiky [6], [7] a [8]:

     E 300 Kyselina askorbová

     Definice
Chemický název:

     Einecs 200-066-2
Kód E: E 300

Chemický vzorec: C6H8O6

Molekulová hmotnost: 176,13

Obsah: ne méně než 99 % C6H8O6 (po 24 hodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)

Popis: bílá až světle žlutá krystalická látka, bez zápachu

Identifikace:
A. Rozpětí bodu tání – mezi 189 oC a 193 oC za současného rozkladu
B. Pozitivní test na přítomnost kyseliny askorbové

Čistota:
Úbytek hmotnosti sušením – ne více než 0,4 % (24 hodinovým sušením ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou)
Sulfátový popel – ne více než 0,1 %

Specifická rotace: [a]D20 = +103o až +106o (10% (váh./objem.) vodný roztok)

pH 2% vodného roztoku: 2,4 až 2,8

Arzen: ne více než 3 mg/kg
Olovo: ne více než 5 mg/kg
Rtuť: ne více než 1 mg/kg
Těžké kovy (jako Pb): ne více než 10 mg/kg

     Sloučeniny:
E 301 Askorban sodný
E 302 Askorban vápenatý
E 304 (i) Askorbylpalmitát
E 304 (ii) Askorbylstearát


     Látky E 300, E 301 a E 302 mohou být přidávány v nezbytném množství ke všem potravinám s výjimkou kojenecké stravy.

     Tyto látky použité při výrobě kojeneckých příkrmů jednotlivě nebo v kombinaci vyjádřené jako kyselina askorbová lze použít v celkové sumě jen do výše nejvyšších povolených množstvích NPM:

     Poznámka:
Nezbytné množství látky rozumí se ve smyslu vyhlášky takové množství látky, které je nutné pro dosažení zamýšleného technologického účinku při zachování správné výrobní praxe.

     Pro obohacování potravin je povoleno použít vitaminu C nejvýše do stanovené hodnoty procentického podílu doporučené denní dávky, která je pro vitamin C 60 mg.