Pilotní arch
Vitamin C
Přehled metod stanovení
Titrační metody
Spektrofotometrické metody
Chromatografické metody
Elektrochemické metody
Literatura
Současný stav výzkumu
Kineticko-spektrofotometrická metoda
Zajímavé články