Pilotní arch
Vitamin C
Přehled metod stanovení
Současný stav výzkumu
Kineticko-spektrofotometrická metoda
Chemikálie a přístroje
Metodika práce
Závislosti na vnitřních faktorech
Kalibrační závislost
Stanovení v reálných vzorcích
Laboratorní úloha
Literatura
Zajímavé články