LiteraturaPoužitá literatura:

Sichová L.: Diplomová práce. Katedra chemie, PdF MU, Brno 2004.

[9] Cídlová H.: Laboratorní cvičení z fyzikální chemie, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Brno 2003.