FENOMÉN KNIHA  2oo3




 úvod
 fotky z vernisáže
 vystavené práce