•  
 

Aktuality

Doktorské studium

Vědecká rada

Řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení

Pozvánka na habilitační přednášku PhDr. Zory Syslové, Ph.D. konanou v pondělí 19. března 2018 v 15:00 - ZDE

Pozvánka na habilitační přednášku PhDr. Jasni Pacovské, CSc. konanou ve středu 4. dubna 2018 v 13:00 - ZDE

Pozvánka na habilitační přednášku PhDr. Martina Lachouta, Ph.D. konanou ve čtvrtek 3. května 2018 v 13:00 - ZDE