•  
 

Aktuality

Doktorské studium

Vědecká rada

Pozvánka na zasedání vědecké rady Pedagogické fakulty MU -- dne 20. června 2017 v 13:00

Habilitační řízení

Pozvánka na habilitační přednášku PhDr. Zory Syslové, Ph.D. --- dne 20. června 2017 v 13:00