•  
 
Habilitace a jmenování profesorem

Habilitace a jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na PdF MU řídí interními předpisy

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na PdF MU řídí 2 interními předpisy - pro řízení zahájená do 31.8.2017

Seznam oborů, ve kterých je PdF MU oprávněna konat habilitační řízení

http://www.muni.cz/ped/research/fields_habil

Seznam oborů, ve kterých je PdF MU oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem

http://www.muni.cz/ped/research/fields_prof

Údaje o řízeních

Bližší informace Vám podá referentka oddělení Dana Nesnídalová