•  
 

Aktuality

Doktorské studium

Vědecká rada

Pozvánka na zasedání vědecké rady v úterý 24. dubna 2018 v 13:00 - ZDE

Pozvánka na habilitační řízení PhDr. Jasni Pacovské, CSc. konané v rámci vědecké rady v úterý 24. dubna 2018 v 13:00 - ZDE

Pozvánka na habilitační řízení PhDr. Zory Syslové, Ph.D. konané v rámci vědecké rady v úterý 24. dubna 2018 v 14:25 - ZDE

Řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení

Pozvánka na habilitační přednášku PhDr. Martina Lachouta, Ph.D. konanou ve čtvrtek 3. května 2018 v 13:00 - ZDE

Pozvánka na habilitační přednášku PaedDr. Moniky Černé, Ph.D. konanou v pátek 11. května 2018 v 11:00 - ZDE