•  
 

Aktuality

Doktorské studium

Vědecká rada

Pozvánka na zasedání vědecké rady v úterý 22. května 2018 v 13:00 - ZDE

Pozvánka na habilitační řízení PhDr. Martina Lachouta, Ph.D. konané v rámci vědecké rady v úterý 22. května 2018 v 13:00 - ZDE

Pozvánka na habilitační řízení PaedDr. Moniky Černé, Ph.D. konané v rámci vědecké rady v úterý 22. května 2018 v 14:25 - ZDE

Řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení