•  
 

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může v souladu s ustanovením § 91 odst. 2 písm.
e) zákona o vysokých školách přiznat studentovi rektor, děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí pracoviště MU podle čl. 28 odst. 4 Statutu MU, a to i bez žádosti.