•  
 

Kontakt

Veškeré dotazy týkající se agendy Rigorózní řízení směřujte na:

Bc. Eva Daňková | studijní referentka

Tel.: +420 549 49 3481 | E-mail: dankova@ped.muni.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 12.00–14.00, úterý a čtvrtek 9.00–11.00, Poříčí 7, místnost 035