•  
 
Testy studijních předpokladů

Test studijních předpokladů

Bakalářská a (nenavazující) magisterská studia

Termín: 6.-7. května 2017

Všichni uchazeči, kteří si zaregistrovali e-přihlášku do bakalářského nebo magisterského studia, konají Test studijních předpokladů (dále TSP). TSP je tedy povinnou součástí přijímacího řízení a všichni uchazeči o bakalářská a magisterská studia tento test musí v roce 2017 absolvovat. Pozvánky k TSP rozesílá Studijní odbor rektorátu univerzity. Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Navazující magisterská studia

Uchazeči, kteří si podali přihlášku do navazujícího magisterského programu (bakalářské studium již absolvovali), Test studijních předpokladů nekonají.