•  
 
Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

E-přihláška

Uchazeči o studium na Masarykově univerzitě se přihlašují pomocí elektronické přihlášky (dále e-přihláška). Nejdříve si vyberete obor a poté si do něj založíte elektronickou přihlášku. Na PdF si můžete si podat libovolný počet přihlášek.

Možnost podání papírové přihlášky ke studiu neexistuje.

Poplatek za přihlášku

Pro každý studijní obor/kombinaci dvou studijních oborů je třeba založit samostatnou e-přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 450,- Kč za každou e-přihlášku. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo ve Vaší e-přihlášce.

Termíny

Termíny pro podání e-přihlášky a úhradu manipulačního poplatku jsou uvedeny v bližších informacích o aktuálním přijímacím řízení.

Související odkazy