•  
 
K situaci studentů UJAK

Stanovisko děkana Pedagogické fakulty MU k řešení situace studentů UJAK

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že ve spolupráci s MŠMT a dalšími zainteresovanými veřejnými vysokými školami hledáme intenzivně optimální možnosti nabídky dokončení studia pro studenty, kteří byli vzniklou situací dotčeni.

Varianty řešení musí odpovídat aktuálně platné legislativě a budou podmíněny reálnými kapacitními možnostmi fakulty při vědomí nutnosti zachovat standard kvality. S ohledem na Vaši nelehkou situaci budeme také v plné míře reflektovat snahu pomoci studentům a kolegům, kteří projeví o spolupráci s PdF MU korektní zájem. Konkrétní informace o aktuálním vývoji budou zveřejněny v závislosti na vývoji jednání s MŠMT a v součinnosti s dalšími fakultami a rozhodnutím rektora MU.

Mimo toto opatření si Vám dovolujeme nabídnout celé spektrum učitelských i neučitelských oborů, do kterých se můžete hlásit v rámci nejbližšího řádného běhu přijímacího řízení.

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty MU