•  
 

  Žádosti

  • Jak se podává žádost?
   Některé žádosti se podávají prostřednictvím ISu, jiné musíte donést/zaslat poštou na studijní oddělení v tištěné podobě.     
  • Kde najdu formuláře žádostí?
   Na webu PdF.
  • Které žádosti se podávají prostřednictvím ISu?
  • Které žádosti se podávají v tištěné podobě na studijním oddělení?
   • Žádost o přerušení studiaFormulář si stáhněte na webu PdF, vyplňte a odevzdejte paní referentce.  Pokud přerušujete studium v průběhu zkouškového období, musíte podle SZR před přerušením studia splnit podmínky pro postup do dalšího semestru.
   • Návrat po přerušení - oznamte návrat po přerušení studia své paní referentce pomocí formuláře Oznámení o opětovném zápisu do studia po přerušení.
   • Žádost o výjimku ze SZR - pokud žádáte jakoukoliv výjimku ze SZR, tak Vaši žádost posuzuje proděkan pro studijní záležitosti a je na jeho zvážení, zda žádosti vyhoví. Ze zákona je lhůta na vyřízení žádosti 30 dní, obvykle však stihneme žádost zpracovat rychleji. Pokud do 30 dní nedostanete ze studijního oddělení reakci na Vaši žádost, obraťte se na svoji paní referentku.
    Jak žádost podat:
    Stáhněte si formulář Žádost | Univerzální tiskopis, vyplňte ho (stručně a jasně uveďte všechny okolnosti) a odevzdejte na studijním oddělení i s případnými doklady (například lékařským potvrzením, pokud je důvodem žádosti nemoc a podobně).
    Komu nebo kam konkrétně mám písemnou žádost o výjimku ze SZR odevzdat:
    Míst kam žádost odevzdat je víc, zvolte si však pouze jedno – žádost můžete zaslat poštou na adresu studijního oddělení, vhodit do schránky studijního oddělení v budově Poříčí 7/9, odevzdat v úředních hodinách paní Mejzlíkové, nebo Vaší paní referentce. Na studijním oddělení bude žádosti přiřazeno číslo jednací a bude předána k posouzení panu proděkanovi.