•  
 

Poplatky za studium

 • Druhy poplatků za vysokoškolské studium (podle § 58 odst. 3, 4 a 5 zákona o VŠ):
  • poplatek za prodlouženou dobu studia (viz čl. 4 Přílohy č. 6 Statutu MU) - zkratka pa
  • poplatek za další studium (viz čl. 5 Přílohy č. 6 Statutu MU) - zkratka da
  • poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším studiu (viz čl. 6 Přílohy č. 6 Statutu MU) - zkratka pb
  • poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce (viz čl. 11 Přílohy č. 6 Statutu MU)
 • Mohu někde zjistit, kdy mi vznikne povinnost platit za studium?
  Ano, klikejte: Osobní administrativa --> Student --> Poplatky za studium - Průběh mého studia a stanovení poplatku. Do kolonky „Datum, ke kterému se má výpočet provést“ vepište nějaké vzdálené datum a klikněte na „Přepočítat“. IS Vám červeně napíše zkratku poplatku a datum, od kterého Vám vznikne povinnost jej hradit.
 • Kde najdu více informací?
 • Ke komu pro radu?
  Poplatky má na SO na starosti paní Beata Mejzlíková
 • Mohu požádat o snížení nebo prominutí poplatku za studium?
  Ano, můžete požádat o přezkoumání rozhodnutí. Formulář naleznete na webu PdF.
 • Vznikne mi povinnost platit školné od dosažení věku 26 let?
  Ne, Váš věk nemá na placení za studium vliv.