•  
 
Neopakování volitelného předmětu

Neopakování předmětů

 • U kterých předmětů mohu žádat o povolení předmět neopakovat?
  Žádat můžete pouze u předmětů volitelných. Z pohledu SZŘ (čl. 21 bod B) se ale stává předmětem volitelným i předmět povinně volitelný zapsaný nad rámec povinného bloku. Např. pokud student splnil čtyři povinně volitelné předměty, které mu ukládá jeho studijní katalog, posuzuje se pátý zapsaný povinně volitelný předmět pro tohoto studenta jako volitelný.
 • Předmět se mi nanutil k zápisu jako opakovaný, ve kterém období mám žádat o povolení neopakovat?
  Žádost je nutno podat v semestru, v němž byl předmět neúspěšně studován, nikoliv v semestru, kdy se vám nanutil k opakování. V něm nežádejte! Navíc nestačí žádost podat - dokud ji SO neodsouhlasí (přijde vám e-mail), vaše povinnost opakovat předmět trvá.
  Jakmile SO žádost schválí, musíte si nanucený přemět z aktuálního zápisu sami zrušit. Pokud to nestihnete, tak Vaše povinnost opakovat a úspěšně ukončit předmět trvá.
 • Předmět u kterého jsem si požádal o neopakování už se mi zapsal do dalšího semestru, co s tím?
  Záleží na období (viz harmonogram). V období Zápisu a Změn v zápisu si předmět z aktuálního zápisu zrušte (po kladném vyřízení žádosti vám to půjde). Sám se vám nezruší a pokud si ho nezrušíte vy, povinnost opakovat předmět trvá.
  Po období Změn v zápisu již nelze provádět žádné změny a opakovaný předmět se stává povinným. Je tedy vaší povinností jej ukončit. V opačném případě vám bude ukončeno studium.
 • Můžu žádat o povolení neopakovat u předmětu, který mám zapsaný jako opakovaný?
  Technicky to v ISu jde, IS totiž nerozlišuje u jakého předmětu si žádost podáváte. Ale takováto žádost vám bude zamítnuta, protože podle SZŘ (čl. 21) se opakovaný předmět stává povinným a vy jej máte povinost úspěšně ukončit, v opačném případě Vám bude ukončeno studium. Pokud máte závažné důvody proč opakovaný předmět ukončit nemůžete, tak si zkuste podat písemnou žádost o výjimku ze SZŘ.
 • Jak je to s tou desetinou kreditové hodnoty studia? Kolik předmětů tedy nemusím opakovat?
  Nedá se to říct paušálně, záleží totiž na tom, kolik kreditů mají předmety, které chcete neopakovat. Neopakovat předměty můžete v případě, že součet jejich kreditových hodnot nepřesáhne 10 % minimální kreditové hodnoty studia. U bakalářského studia je minimální kreditová hodnota 180, u navazujícího magisterského 120, a u pětiletého magisterského 300 kreditů.
  U bakalářského studia si můžete požádat o povolení neopakovat u předmětů za max. 18 kreditů, u navazujícího magisterského za max. 12, a u pětiletého magisterského za max. 30 kreditů.
 • Jak probíhá schvalování žádostí?
  Za agendu odpovídá Blanka Španová, která cca jednou za dva týdny podané žádosti vyřizuje. V případě, že je vaše žádost oprávněná, tj. splňuje všechny výše uvedené podmínky, vyřídí ji kladně. Podejte si tedy žádost a vyčkejte na její vyřízení, budete o něm informováni automatickým e-mailem.
 • Nechci plnit některý předmět z povinně volitelných tělocviků, můžu si u něj požádat o povolení neopakovat?
  O povolení neopakovat tělocvik nežádejte, je to zbytečné. Předměty TV se jako jediné nenanucují k opakovanému zápisu, tudíž si v dalším semestru můžete zapsat a splnit jiný předmět TV. Neukončený předmět TV nevadí, pro připuštění k SZZ se posuzuje pouze splnění dvou předmětů TV.
  Více informací o TV najdete na webu CUS.