EN English      

O časopisu

Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669  print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení.

Pedagogická orientace nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů.

Pedagogická orientace uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze.

Pedagogická orientace vychází šestkrát ročně, šesté číslo každého ročníku vychází v anglickém jazyce.

Pedagogická orientace je v současnosti zavedeným vědeckým časopisem, který dlouhodobě přispívá k řešení problémů teorie a praxe výchovy a vzdělávání a napomáhá tak jejich zkvalitnění.

Pedagogická orientace respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE), Etický kodex české pedagogické společnosti a Etický kodex České asociace pedagogického výzkumu.

Pedagogická orientace je zařazena mimo jiné v následujících databázích: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČRERIH (NAT), DOAJEducational Research Abstracts Online (Taylor & Francis), EBSCO Education Source, CEJSH, PROQUEST.

Pedagogickou orientaci vydává Česká pedagogická společnost, o. s., Poříčí 538/31, 639 00 Brno, IČ 00444618 ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.


Licence Creative Commons
Obsah webových stránek podléhá licenci Creative Commons.