1

Pokyny k obsahu praxí NMgr. prezenčních praxí final

Pokyny k obsahu praxí

Pokyny k obsahu nmgr. prezenčních praxí, k obsahu předmětů: Učitelská praxe 1, 2, 3 a Seminářům k učitelské praxi

Obsah stránky (klikatelný):

1. Obsah praxí a způsob zápisu předmětů – přehled

2. Zápočtové požadavky – podmínky pro úspěšné ukončení předmětů

3. Sebe/hodnocení praxe

1.  Obsah praxí a způsob zápisu předmětů – přehled

Úvod

 • Praxe společného základu tvoří série na sebe navazujících předmětů, které jednak zprostředkovávají vaše praktikování na ZŠ a SŠ (Učitelská praxe 1, 2, 3) a jednak umožňují reflexi této vaší činnosti (Semináře k učitelské praxi).
 • Smyslem praxe je umožnit vám seznámit se s rolemi, do nichž učitel při své každodenní práci vstupuje, nahlídnout vlastní profesní potřeby a postupně přebírat odpovědnost za vlastní výuku a interakci s žáky, tedy stávat se v roli učitele stále více autonomními.

Činnosti vykonávané na praxi

 • Činnosti vykonávané na praxi si sami proaktivně domlouváte s vaším provázejícím učitelem a dalšími pracovníky školy, případně následujete jejich pokyny. Je třeba provázejícího učitele seznámit s pokyny k praxi (počet hodin praxe, způsob hodnocení praxe ad.).
 • Vedle vlastní výuky se jedná např. o tandemovou výuku (více informací zde), dále o pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.
 • Doporučujeme vyhledávat všechny činnosti, které vás mohou profesně posunout (např. náslechy, vyžádání si zpětné vazby na vaši práci aj.). Jinými slovy – co z praxe vytěžíte, závisí z velké míry na vás.
 • Činnosti nemusí být vždy nutně vázány na váš obor (např. náslechy v jiných předmětech, exkurze aj.).

Způsob zápisu předmětů, počet hodin praxe atd.

 • V následujících tabulkách jsou stručně shrnuty základní parametry k praxím společného základu. První tabulka je určena jednooborovým studentům, druhá tabulkadvouoborovým studentům.
 • Parametry pro mezifakultní studentydvouoborové studenty galerijní pedagogiky jsou téměř stejné jako u jednooborových studentů. Rozdíl je v tom, že si Seminář k učitelské praxi 2 zapisujete během studia pouze jednou – vybíráte si, zda ve druhém či třetím semestru. Dále je rozdíl v tom, že Učitelskou praxi 1 absolvujete pouze na jednom oboru (na tom, který spadá pod systém praxí společného základu) – celkem 30 hodin, tzn. 20 hodin přímo ve škole (z toho 3 hodiny vlastní výuka) a 10 hodin příprava a úkoly.
Praxe společného základu – nmgr., prezenční, jednooborové studium
Typ praxe Délka praxe Semestr Způsob zápisu a udělení zápočtu Forma reflexe praxe Počet hodin praxe
Učitelská praxe 1 Průběžná

10 týdnů

1. semestr

Student si zapíše jeden předmět.

Zápočet uděluje katedra pedagogiky.

Seminář k učitelské praxi (SZ6041) Celkem 60 hodin:· 40 hodin přímo ve škole (4h/týden);

· z toho vlastní výuka – 8 hodin; výuka v tandemu – 8 hodin;

· 20 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 2  Souvislá

4 týdny

2. semestr

Student si zapíše jeden předmět.

Zápočet uděluje oborová katedra.

Seminář k učitelské praxi 2 (%6001) Celkem 50 hodin:· 30 hodin přímo ve škole (3h/týden);

· z toho 10 hodin vlastní výuka;

· 20 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 3 Souvislá

4 týdny

3. semestr

Student si zapíše jeden předmět.

Zápočet uděluje oborová katedra.

Seminář k učitelské praxi 2  (%6001)

 

Student si zapíše předmět se stejným kódem znovu.

Celkem 60 hodin:· 40 hodin přímo ve škole (10h/týden);

· z toho 20 hodin vlastní výuka;

· 20 hodin příprava a úkoly.

Praxe společného základu – nmgr., prezenční, dvouoborové studium
Typ praxe Délka praxe Semestr Způsob zápisu a udělení zápočtu Forma reflexe praxe Počet hodin praxe
Učitelská praxe 1 Průběžná

10 týdnů

1. semestr

Student si zapíše jeden předmět – praxi ale vykonává z obou oborů.

Zápočet uděluje katedra pedagogiky.

Seminář kučitelské praxi (SZ6041)

Student si volí, v rámci kterého oboru si předmět zapíše.

Celkem 60 hodin (30 za každý studovaný obor):· 40 hodin přímo ve škole (4h/týden);

· z toho vlastní výuka – 8 hodin (4 hodiny z každého oboru); výuka v tandemu – 8 hodin (4 hodiny z každého oboru);

· 20 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 2  Souvislá

4 týdny

2. semestr

Student si zapíše dva předměty – za každý obor jeden.

Zápočet uděluje oborová katedra.

Seminář k učitelské praxi 2 (%6001)

 

Student si zapíše předmět spolu s jedním oborem.

Celkem 100 hodin (50 za každý studovaný obor):· 60 hodin přímo ve škole (6h/týden);

· z toho 20 hodin vlastní výuka;

· 40 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 3 Souvislá

4 týdny

3. semestr

Student si zapíše dva předměty – za každý obor jeden.

Zápočet uděluje oborová katedra.

Seminář k učitelské praxi 2 (%6001)

 

Student si zapíše předmět spolu s druhým oborem.

Celkem 120 hodin (60 za každý studovaný obor):· 80 hodin přímo ve škole (20h/týden);

· z toho 40 hodin vlastní výuka;

· 40 hodin příprava a úkoly.

2.  Zápočtové požadavky – podmínky pro úspěšné ukončení předmětů

Seminář k učitelské praxi:

 1. aktivní účast v semináři (100% účast – po dohodě s vyučujícími lze ze závažných důvodů nahradit v jiné seminární skupině) ;
 2. průběžné odevzdávání reflektivního deníku dle pokynů;
 3. odevzdání vybraného portfoliového úkolu.

Učitelská praxe 1, 2, 3:

 1. zvládnutí vstupního testu, který ověřuje formální znalost přihlášení;
 2. řádné přihlášení studenta ke škole v IS ve stanoveném termínu;
 3. seznámení se se „Standardem kvality profesních kompetencí studenta“ a aktivní využívání tohoto nástroje na praxi dle pokynů uvedených přímo ve Standardu;
 4. vyplnění odpovědníku Sebe/hodnotící nástroj pro Učitelskou praxi za každý obor, v rámci kterého student praxi vykonává;
 5. vložení vyplněného „Přehledu činností vykonávaných studentem na praxi“ a zpracovaných „Příprav na výuku“ do příslušných odevzdáváren předmětu – za každý obor, v rámci kterého student praxi vykonává
 6. v případě že budete osloveni vyučujícím z fakulty ohledně hospitace – aktivně spolupracujete při domluvě na termínu hospitace;
 7. splnění úkolů, které může zadat vyučující předmětu (oborový didaktik) – týká se jen UP2 a UP3.  

3.  Sebe/hodnocení praxe

Po skončení Učitelské praxe 1, 2 i 3 je třeba vyplnit v ISu odpovědník Sebe/hodnotící nástroj pro Učitelskou praxi. Postup jak sebe/hodnotící nástroj vyplnit, je uveden přímo v odpovědníku.

Studenti jednooborového studia po skončení každé praxe (UP1, UP2, UP3) vyplňují celkem jeden odpovědník.

Studenti sdruženého (dvouoborového) studia po skončení každé praxe (UP1, UP2, UP3) vyplňují celkem dva odpovědníky (v každém předmětu jeden).