•  
 

Studentské oborové rady zřízené na Pedagogické fakultě MU

Studentské oborové rady se řídí Opatřením děkana č. 3/2012 ve znění platném od 1. 2. 2016.

Za správnost zodpovídá předsedkyně Studentské komory AS PdF MU.

Katedra českého jazyka a literatury

Předsedkyně: Bc. Karolína Zabloudilová (399845@mail.muni.cz)

Další členové: Karolína Čapková, Barbora Michalicová

Katedra francouzského jazyka a literatury

Předsedkyně: Bc. Anna Kabelková (anicka28@mail.muni.cz)

Další členové: Bc. Alice Luňáková, Bc. Klára Kazlepková, Klára Němečková, Veronika Planerová, Barbora Veselá, Bc. Iveta Zemanová

Katedra německého jazyka a literatury

Předseda: Bc. Tomáš Mariánek (421170@mail.muni.cz)

Další členové: Kamila Brauner, Veronika Fráňková, Kristýna Sovová

Katedra geografie

Předsedkyně: Nela Pavlová (437499@mail.muni.cz)

Další členové: Lukáš Koupil, Veronika Machová, Bc. Marek Pernica

Katedra občanské výchovy

Předseda: Bc. Jiří Střípek (376207@mail.muni.cz)

Další členové: Karel Doleček, Karolína Čapková

Katedra speciální pedagogiky

Předsedkyně: Bc. Lucie Honzírková (425850@mail.muni.cz)

Další členové: Dagmar Benešová, Tereza Břicháčková, Dominik Levíček, Bc. Tomáš Mariánek, Mariana Ondrušová