•  
 
Podklady k jednání a zápisy

Podklady k jednání AS PdF MU, zápisy z jednání

Podklady k jednání AS PdF MU, zápisy z jednání a usnesení Akademického senátu PdF MU od ak. roku 2016/2017 dále naleznete na dokumentovém serveru PdF MU. Cesta: Pedagogická fakulta - Akademický senát.

Odkaz: https://is.muni.cz/auth/do/ped/AS/

Zápisy akademického senátu (do akademického roku 2015/2016)

Zápisy a usnesení Akademického senátu PdF MU do ak. roku 2015/2016 naleznete na dokumentovém serveru PdF MU.

Odkaz: https://is.muni.cz/auth/do/ped/zapisy/senat/