•  
 

Informační komise PdF MU

  • PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (předseda)
  • PhDr. Erika Vonková

  • Mgr. Pavla Žáková
  • Mgr. Petra Odehnalová