•  
 
Volba kandidáta na funkci děkanky / děkana PdF MU

Volba kandidáta na funkci děkana / děkanky PdF MU

Dne 31. 1. 2015 uplyne funkční období děkana Pedagogické fakulty MU. V souvislosti s touto skutečností vyhlašuje Akademický senát Pedagogické fakulty MU volbu kandidáta na funkci děkanky / děkana, a to ve smyslu zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách (§27 odst. 1 písm. g, § 28 odst. 2).

Výsledky voleb uvedeny níže

Důležité termíny

25. 2. 2014Vyhlášení voleb AS PdF
7. 4. 2014
16.00
Ukončení podávání návrhů na kandidáty na funkci děkanky /děkana předsedovi volební komise (doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., katedra matematiky, Poříčí 31, 1. poschodí).
22. 4. 2014Veřejné představování kandidátů na funkci děkanky /děkana, které se uskuteční od 14.00 do 16.30 hod. v posluchárně č. 50, Poříčí 9/11.
29. 4. 2014Zasedání AS PdF, na kterém proběhne volba

Návrhy na kandidáta

V souladu s čl. 6 odst. 5 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu PdF MU byl navržen jediný kandidát na funkci děkana PdF MU:

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Od 8. 4. 2014 do 22. 4. 2014 je možno zaslat předsedovi volební komise připomínky k navrženému kandidátovi. Tyto informace budou k dispozici při veřejném představování kandidáta na funkci děkana, které se uskuteční 22. 4. 2014 od 14.00 do 16.30 hod. v posluchárně č. 50, Poříčí 9/11.

Životopis kandidáta naleznete v dokumentech ke stažení.

Prohlášení kandidáta naleznete v dokumentech ke stažení.

Pozvánka na veřejné představování kandidátů

Akademický senát Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
zve na

veřejné představování kandidátů na funkci děkana pro funkční období 2015–2019,
které se uskuteční ve úterý dne 22. 4. od 14.00 do 16.30 hod.
v posluchárně č. 50, Poříčí 9/11.
Děkan fakulty vyhlašuje na uvedenou dobu děkanské volno.

Pozvánka ke stažení níže

Výsledky voleb na funkci děkanky / děkana

Protože pro zvolení kandidáta na funkci děkana je třeba podle zákona č. 111/1998 Sb. nadpoloviční většiny hlasů všech členů senátu (tj. minimálně 12), byl kandidátem na funkci děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro funkční období 2015–2019 zvolen pan doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Počet hlasů v 1. kole

KladnýchZápornýchNeplatných
2100

Zápis o výsledku volby kandidáta na funkci děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ke stažení níže v dokumentech


Dokumenty ke stažení

Volba kandidáta na funkci děkanky / děkana PdF MU pro funkční období 2015-2019

Způsob projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci děkanky / děkana

Návrh kandidáta

Životopis kandidáta

Prohlášení kandidáta

Pozvánka na veřejné představování kandidátů

Zápis o výsledku volby kandidáta na funkci děkana Pedagogické fakulty MU